Výdaje

Výdaje za sídlo firmy zákon považuje za „nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti“ (viz § 5 odst. 7, věta druhá, zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu) a stejně jako účet za notářský zápis, či účtenku ze živnostenského rejstříku.

14.10.2019 210 Czech point –
ověření podpisu na stanovách
SKEN-A
A14.10.2019 210 Czech point –
ověření podpisu na stanovách
SKEN-B
23.10.2019 18Česká Pošta –
kopírování stanov
SKEN-C
23.10.2019 30 Czech point –
ověření podpisu na čestném prohlášení

SKEN

A-sken 210 Moc Díky

B-sken 210 Moc Díky

C-sken 18 Moc Díky

sken 30 Moc Díky

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".