Právní poradenství

Právní poradenství, vzory darovacích smluv, atd pro nás zajišťuje.

Mgr. Jan Rambousek,
advokát
ak.rambousek (zavináč)  seznam.cz
číslo registrace ČAK 12674
datová schránka: p52ghss
SPECIALIZACE
Občanské právo, Právo nemovitostí a bytové právo, Obchodní právo a právo obchodních společností.
Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení. Pracovní právo, rodinné právo, trestní právo, správní právo, Ústavní právo, ústavní stížnosti, právo na sdružování a shromažďování, právo na spravedlivý proces, řízení o stížnostech Evropskému soudu pro lidská práva

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".