Právní poradenství

Právní poradenství, vzory darovacích smluv, atd pro nás zajišťuje.

Mgr. Barbora Černá,
advokátka
cerna@akcerny.cz
číslo registrace ČAK 12812
datová schránka: 266hun5
SPECIALIZACE
Občanské právo, Právo nemovitostí a bytové právo, Obchodní právo a právo obchodních společností.
Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení. Pracovní právo, rodinné právo, trestní právo, správní právo, Ústavní právo, ústavní stížnosti, právo na sdružování a shromažďování, právo na spravedlivý proces, řízení o stížnostech Evropskému soudu pro lidská práva

sbírka na Fáro auto pro Petru,