Podpora

Jak nás můžete podpořit? 

Kromě přímé podpory formou daru finančních prostředků na provoz a naší činnost nám aktuálně můžete pomoci a podpořit nás i konkrétní pomocí. 

Co nás trápí v současné chvíli nejvíc je kancelářské vybavení. 

Přinesl Vám Ježíšek nebo i pořizujete si do firmy nebo domácnosti novou tiskárnu, skener nebo počítač a přitom to starší vybavení je stále funkční? 
Nám by ještě mohlo dobře posloužit a být k užitku, tak prosím zvažte, zdali by jste byli ochotni nám jej nabídnout místo toho aby to skončilo ve sběrném dvoře. 
Nevěřili by jste co je administrativy spojené s pomáháním a povolením sbírkové činnosti. 
Na každý konkrétní projekt je to mnoho žádostí a dokladů. 
Musíte: 
Poslat žádost na Krajský úřad a k tomu připojit potvrzení o bezdlužnosti z Fin. úřadu. taktéž z ČSSZ, čestné prohlášení předsedy, že sbírka není pro zahraniční pomoc, čestné prohlášení předsedy,  že se předseda nezdržoval déle jak tři měsíce v cizině, výpis z rejstříku trestů,  fotokopii o založení účtu, fotokopii smlouvy, že účet u banky je transparentní, atd. 

 

sponzoring
podpora

sbírka na "SEN, auto pro vozíčkářku Petru".